Rijles en Autisme

Rijles en Autisme

Iemand die Autisme, PDD-NOS of het Syndroom van Asperger heeft leert en denkt op een andere manier dan iemand die dat niet heeft. Daardoor lopen ze in deze hectische maatschappij nogal eens tegen problemen of onbegrip aan.

Het rijbewijs halen komt op een moment ook aan de orde. Omdat het verkeer erg hectisch is heeft iemand met Autisme daar meer moeite mee. Dat betekent zeker niet het het niet mogelijk is! Ook iemand met Autisme kan prima deelnemen aan het verkeer, vaak heel goed zelfs. De lessen zullen aangepast moeten worden aan de andere manier van waarnemen en denken.

Autorijschool Storm heeft hier een workshop voor gevolgd. Jelmer Storm is hierin nog verder gegaan en heeft aanvullende trainingen gevolgd. Hij mag zich ‘Erkend Rij-instructeur Autisme & ADHD’ noemen. Deze trainingen zijn gegeven door Spectrum Nederland. Door deze trainingen kunnen wij onze manier van lesgeven aanpassen aan de specifieke behoefte van de leerling. Bijvoorbeeld het tempo en de opbouw van de les. Wij geven extra uitleg als dat nodig is en herhalen de stof totdat het begrepen is en de leerling het kan uitvoeren.

De rijlessen worden gestructureerd gegeven met duidelijke uitleg. De instructeur is steeds hetzelfde en is erg geduldig. Ook is het geen probleem om de vorderingen en/of problemen terug te koppelen aan de ouder(s) of begeleider.

Meer informatie over rijles en Autisme op www.rijles-en-autisme.nl

Meer informatie over Spectrum Nederland op www.spectrumnederland.nl

Call Now ButtonBel nu